Groep 6 Avonturijn Vlaardingen
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Welkom op de site van groep 6 van basisschool Avonturijn uit Vlaardingen Speciaal voor jullie en je ouders hebben wij deze site gemaakt. Je kunt hier zien wat je huiswerk is, wat we gaan doen en je kunt oefenen in bijna alle vakken. Heb je leuke ideeën voor de site, vertel het. De site bestaat uit drie onderdelen: algemene informatie, thuis oefenen en WOWO. juf Esther en juf Rianne


Contactformulier

Niet vergeten

 

 • Elke dag neem je je agenda mee naar school
 • Elke dag moet  je ook je agenda mee naar huis nemen om te zien wat er in je agenda staat.
 • Elke maandag krijg je huiswerk
 • Elke woenssdag moet je topomapje mee naar school
 • Elke donderdag krijg je een nieuwe weektaak en heb je gym
 • Is je weektaak op woensdag niet af, dan moet je tot 12.30 blijven om het af te maken.
  Is je weektaak dan nog niet af , dan moet je het thuis af maken
 • Uiterlijk op vrijdag je huiswerk inleveren

 

 

 

 

  "Stoor niemand door je gedrag, 

je houding of door wat je zegt"

 

Wij willen in de klas graag sociaal gedrag zien.
Zorg dat je aardig, beleefd, positief en hulpvaardig tegen elkaar bent.
Hou rekening met elkaar.
Toon interesse als iemand wat vertelt,
door naar elkaar te luisteren en te kijken.

 

Samen vorm je dan een groep, waar iedereen zich prettig voelt en ook goed kan leren.

 

  Zorg dat iedereen durft te stralen,
  onze sterren helpen ons daarbij:

-Iedereen hoort erbij

- Zorg goed voor elkaar

- Erover praten is geen klikken

- Help een handje

- Maak het goed na een ruzie

- Luister goed naar elkaar

- Samen spelen is gezellig

 

 

Vast huiswerkritme

Neem elke dag je agenda mee naar
school
en 's middags mee naar huis.

 

Maandag

 • Elke maandagmiddag krijg je
  het huiswerkmapje mee.
 • In het mapje zitten verschillende huiswerkopdrachten. Dat kan taal,spelling, of rekenen zijn. Meestal twee vakken.
 • Uiterlijk vrijdag in dezelfde week moet het huiswerk ingeleverd worden.
 • Het huiswerk zijn oefeningen van iets wat je al geleerd hebt of iets waar we op dat moment mee bezig zijn.

 

 

Woensdag - Topohuiswerk

Neem altijd je topomapje mee naar school

 • Elke dinsdag krijg je topoles en daarna meestal ook huiswerk voor de dinsdag daarop.
 • Topo Nederland- heel Nederland, provincies met hoofdstad, later alles per provincie met meer steden, wateren en streken.
 • We leren en overhoren het eerst in delen en later krijgen jullie een toets over alles van de provincie

Woensdag 21 november:

Topo toets Overijssel deel 1

 

Woensdag 28 november:

Topo toets Overijssel deel 1 en 2

 

Vrijdag 30 november:

Toets Prehistorie

 

Dinsdag 4 december:

Toets Engels song 2

 

Vrijdag 7 december:

Toets verkeer krant 1

 

 

 

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)

 

Dit schooljaar wordt er met WOWO de volgende onderwerpen behandeld:

 

Prehistorie

 

Het Menselijk lichaam

 

De Middeleeuwen

 

Nederland Waterland

 

Kijk naar onze speciale pagina....